proka szczecin

SYSTEMY

  • powietrzne pompy ciepła
  • gazowe pompy ciepła
  • klimatyzacja
  • wentylacja
  • hydraulika i pneumatyka siłowa
  • systemy przeciwpożarowe
  • automatyka i sterowania
  • serwis
  • projekt
  • integralny dom
PROKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Orzechowa 3, 72-010 Przęsocin
NIP: 8522606220, REGON: 321476866, KRS: 0000495266,
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, KAPITAŁ ZAKŁADOWY 25.000 PLN, WPŁACONY W CAŁOŚCI