proka szczecin

KONTAKT

PROKA sp. z o. o.
ul. Orzechowa 3
72-010, Przęsocin


NIP: 8522606220
NIP UE: PL 8522606220
KRS: 0000495266
REGON: 321476866

BANK PEKAO SA:
PLN: 89 1240 3943 1111 0010 7294 7660
EUR: 58 1240 3943 1978 0010 7536 7504
USD: 90 1240 3943 1787 0010 7760 2434
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
KAPITAŁ ZAKŁADOWY 25.000 PLN, WPŁACONY W CAŁOŚCI
PROKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Orzechowa 3, 72-010 Przęsocin
NIP: 8522606220, REGON: 321476866, KRS: 0000495266,
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, KAPITAŁ ZAKŁADOWY 25.000 PLN, WPŁACONY W CAŁOŚCI